SZKOLENIA BHP
GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
TWOICH PRACOWNIKÓW

OGRANICZ DO MINIMUM
RYZYKO POŻARU
W SWOJEJ FIRMIE

O firmie

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy ARCO – usługi bhp i przeciwpożarowe.  Dla wygody naszych Klientów oraz oszczędności czasu, usługi z  branż m.in. szkolenia BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy możemy świadczyć zarówno na terenie  Państwa Firmy lub w dogodnym dla Państwa miejscu. Nasze usługi świadczymy na terenie Łodzi oraz całego województwa łódzkiego.

Główna działalnością nasze firmy są szkolenia BHP dla pracowników robotniczych, administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych  oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, a także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie dostosowujemy pod profil działalności Klienta zgodnie z Jego życzeniem i zapotrzebowaniem. 

Właściciel firmy musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. Pracodawcę obowiązują szczegółowe wymogi BHP i ochrony przeciwpożarowej tzw. PPOŻ. Zapewniamy stałą współpracę jak również pojedyncze zlecenia. Współpracujemy ze specjalistami zakresu: ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej. 

Istniejemy na rynku w/w usług od 2002 roku postawiliśmy na zadowolenie Klienta oferując usługi bardzo wysokiej jakości w przystępnych cenach. Grono naszych zadowolonych Klientów ciągle się powiększa, a kiedy Ty do nich dołączysz? 

Zapraszamy do współpracy

firma ARCO

USŁUGI
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
BHP

nadzór bhp łódź łódzkie

Nadzór BHP

Nadzór BHP Łódź, woj. łódzkie – zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ciężar nadzoru BHP spoczywa na pracodawcy. Nasza firma jest w stanie sprostać najwyższym oczekiwaniom, zapewniając swoim Klientom profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Prezentowany przez nas, sobie szeroki wachlarz rozwiązań, obejmuje prowadzenie szkoleń BHP, doradztwo, obsługę postępowań powypadkowych, ocenę oraz dokumentację ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, okresowe przeglądy stanu BHP, audyt i inne. Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP Łódź, woj. łódzkie – zgodnie z aktualną podstawą prawną, pracodawca bądź osoba bezpośrednio odpowiedzialna za pracowników, nie może dopuścić do pracy podwładnych, bez wcześniejszego zaznajomienia ich z przepisami oraz zasadami BHP. Nasza firma zajmuje się organizacją szkoleń wstępnych przeznaczonych dla nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających w danej firmie praktyki, a także uczniów szkół zawodowych. Szkolenia wstępne BHP mają na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi przepisami BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

szkolenia okresowe bhp łódź łódzkie

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP Łódź, woj. łódzkie – zgodnie z aktualną podstawą prawną, pracodawca bądź osoba bezpośrednio odpowiedzialna za pracowników ma obowiązek nie tylko zaznajomić podwładnych z aktualnymi przepisami BHP, ale również przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. Oferowane przez nas szkolenia okresowe BHP dedykowane są pracownikom każdego rodzaju, osobom kierującym pracownikami, a także służbom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkim osobom wykonującym zadania tejże służby. Program obejmuje regulacje prawne z zakresu BHP, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia i inne.

Kurs metodyki instruktażu stanowiskowego

Kurs metodyki instruktażu stanowiskowego Łódź, woj. łódzkie – ma na celu edukację pracowników odpowiedzialnych za dalsze szkolenia swoich podwładnych w zakresie BHP. Oferowane przez nas rozwiązanie obejmuje swoim zakresem kluczowe w zakresie BHP regulacje prawne, problematykę związaną z interpretacją niektórych aktów, psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia osób dorosłych i inne. Po ukończeniu kursu metodyki instruktażu stanowiskowego uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie, uprawniające ich do dalszego wykonywania szkoleń BHP i PPOŻ.

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej Łódź, woj. łódzkie – dedykowany jest wszystkim pracodawcom, którzy pragną przeszkolić swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozwiązanie te spełnia wszystkie wymagania nałożone na przedsiębiorcę w Kodeksie Pracy, Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz Rozporządzeniu tego samego Ministra z dnia 2 września 1997 r. w sprawie organizacji systemu pierwszej pomocy.

instrukcje BHP łódź łódzkie

Instrukcje BHP

Instrukcje BHP Łódź, woj. łódzkie – tworzenie instrukcji BHP, jest jednym z kluczowych elementów tak zwanego nadzoru BHP. Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przedsiębiorca ma obowiązek nie tylko uświadomić swoich pracowników w zakresie szeroko rozumianego BHP, ale również zaopatrzyć swój zakład we właściwe instrukcje oraz plany ewakuacyjne. Na życzenie Klienta zajmujemy się sporządzaniem stosownych dokumentów, właściwych dla danego zawodu, branży czy stanowiska.

Szkolenia BHP z zakresu prac na wysokościach

Szkolenie BHP z zakresu prac na wysokości Łódź, woj. łódzkie – podobnie jak inne szkolenia BHP – warunkowane jest stosownymi przepisami, w tym Kodeksem Pracy. Oferowane przez nas rozwiązania obejmują swoim zakresem nie tylko podstawowe przepisy prawne oraz odpowiedzialność pracownika, ale także środki ochrony indywidualnej, zagrożenia wynikające z konieczności pracy na wysokości, zasady i metody likwidacji czynników negatywnie działających na jednostkę, wpadki przy pracy oraz choroby zawodowe, a także zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Dokumentacja wypadkowa

(PROTOKOŁY WYPADKOWE WYPAKDÓW PRZY PRACY I W DRODZE DO PRACY)

Dokumentacja wypadkowa Łódź, woj. łódzkie – sposoby, okoliczności i wszystkie inne kwestie związane z tworzeniem protokołów wypadkowych wypadków przy pracy i w drodze do pracy warunkowane są Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania. Zajmujemy się sporządzaniem i komplementowaniem dokumentacji powypadkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga! Termin podjęcia działań z tym związanych wynosi 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku.

ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy łódź łódzkie

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Łódź, woj. łódzkie – obowiązkowa. Pracodawca zmuszony jest do jej przeprowadzenia samodzielnie bądź przy pomocy zewnętrznej – np. wykwalifikowanych specjalistów od zagadnień BHP oraz PPOŻ. Przeprowadzana przez nas ocena ryzyka (oszacowanie ryzyka) uwzględnia wytyczne Systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W zależności od czynników środowiskowych pracy oraz konkretnego rodzaju pracy zajmujemy się oceną ryzyka nietypowych, wymagających szczegółowych wymagań zawodów.

USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE
PPOŻ.

nadzór przeciwpożarowy łódź łódzkie

Nadzór PPOŻ

Nadzór PPOŻ Łódź, woj. łódzkie – zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa PPOŻ. spoczywa na pracodawcy. Nasza firma jest w stanie sprostać najwyższym oczekiwaniom, zapewniając swoim Klientom profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Prezentowany przez nas, sobie szeroki wachlarz rozwiązań, obejmuje prowadzenie szkoleń PPOŻ, doradztwo, obsługę postępowań powypadkowych, audyt i inne. Zapraszamy do kontaktu.

instrukcje ppoż łódź łódzkie

Instrukcje PPOŻ

Instrukcje PPOŻ Łódź, woj. łódzkie – tworzenie instrukcji PPOŻ. jest jednym z kluczowych elementów tak zwanego nadzoru PPOŻ. Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby przeciwpożarowych, przedsiębiorca ma obowiązek nie tylko uświadomić swoich pracowników w zakresie szeroko rozumianego PPOŻ, ale również zaopatrzyć swój zakład we właściwe instrukcje oraz plany ewakuacyjne. Na życzenie Klienta zajmujemy się sporządzaniem stosownych dokumentów, właściwych dla danego zawodu, branży czy stanowiska.

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu łódź łodzkie

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu Łódź, woj. łódzkie – konieczność posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu warunkowana jest zarówno Kodeksem Pracy jak i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć budynek zakładu pracy w stosowane instrukcje oraz plany ewakuacyjne. Na życzenie Klienta zajmujemy się doradztwem w zakresie obowiązujących przepisów, audytem BHP i PPOŻ., a także opracowywaniem odpowiedniej dokumentacji, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

instrukcje bezpieczeństwa zagrożenia wybuchem

Instrukcje bezpieczeństwa zagrożenia wybuchem

Instrukcje bezpieczeństwa zagrożenia wybuchem Łódź, woj. łódzkie – zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek podjąć wszystkie niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające wystąpienie ryzyka zawodowego, a także poinformować podwładnych o możliwości jego wystąpienia na skutek wykonywanej pracy. Na życzenie Klienta zajmujemy się sporządzaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, w tym instrukcjami bezpieczeństwa zagrożenia wybuchem.

Szkolenia PPOŻ i ewakuacji

Szkolenia PPOŻ i ewakuacji Łódź, woj. łódzkie – zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy ciąży obowiązek do przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji. Na życzenie Klienta zajmujemy się szkoleniami z wyżej wspomnianego zakresu. Celem oferowanych przez nas kursów jest przygotowanie wszystkich uczestników do przeprowadzenia szybkich i właściwych działań ewakuacyjnych na wypadek pożaru bądź innych zagrożeń życia lub zdrowia. Szkolenie obejmuje swoim zakresem środki oraz sprzęt gaśniczy, ewakuacje ludzi i mienia i inne.

Kontakt

arco łódź

91-357 Łódź, ul. Liściasta 64

513 038 861

NIP 726 149 73 97     REGON 473054564

Pracujemy: pon. – sob. : 9.00 – 18.00

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez ARCO Usługi BHP i PPOŻ. w celu kontaktu ze mną odnośnie mojego zapytania. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).